ارگونومی در محیط کار

ارگونومی در محیط کار

اغلب محیط‌ های اداری با تمام تفاوت‌هایی که با یکدیگر دارند دست‌کم در یک مورد با هم به اشتراک رسیده‌اند آن چیزی نیست جز ارگونومی نبودن صندلی ها و میزها و ایجاد خستگی.

خستگی در محیط کار معمولاً از نشستن‌های طولانی مدت بر روی صندلی‌های غیراستاندارد و قرار گرفتن در پشت میزهایی با ارتفاع نامناسب ناشی می‌شود.

این موضوع سبب شده تا در چند دهه گذشته مفهومی به نام ارگونومی در محیط کار به‌ وجود بیاید. مفهوم ارگونومی باعث شد که طراحی مبلمان اداری شکلی نو به خود بگیرد.

ادامه مطالعه