نیمکت 040

 کف و پشت از فایبر گلاس و روکش چرمی
جنس صفحه mdf

توضیحات

 کف و پشت از فایبر گلاس و روکش چرمی
جنس صفحه mdf