مدل دنیز

  • مدل ویکتوریا
  • جنس روه چرم پارس
  • تمام فوم سرد
  • پایه چوبی و فلزی
  • کیفیت عالی

توضیحات

  • مدل ویکتوریا
  • جنس روه چرم پارس
  • تمام فوم سرد
  • پایه چوبی و فلزی
  • کیفیت عالی