صندلی کنفرانس c-360

جنس و رنگ پایه : فلز- کروم
جنس کف : فوم
جنس رویه : چرم و پارچه
نوع اسکلت :فلز و چوب
نوع دسته :خشک