صندلی کارمندی و کارشناسی s-9013

نوع صندلی : مدیریت

مکانیزم : دوحالته با دو دسته

جنس پایه : فلز

رنگ پایه : کروم

مدت ضمانت : 2 سال

جنس کف: فوم سرد

نوع چرم : چرم V(وی)

نوع چرخ : ژله ای

ارتفاع پایه تا بالای نشیمنگاه در پایین ترین حالت : 54 سانتی متر

ارتفاع پایه تا بالای نشیمنگاه در بالا ترین حالت : 66 سانتی متر

طول صندلی(از پشت تا جلوی نشیمنگاه) : 65 سانتی متر

عرض صندلی(فاصله دسته ها از نقطه بیرونی) : 65 سانتی متر

 

 

 

توضیحات

نوع صندلی : مدیریت

مکانیزم : دوحالته با دو دسته

جنس پایه : فلز

رنگ پایه : کروم

مدت ضمانت : 2 سال

جنس کف: فوم سرد

نوع چرم : چرم V(وی)

نوع چرخ : ژله ای

ارتفاع پایه تا بالای نشیمنگاه در پایین ترین حالت : 54 سانتی متر

ارتفاع پایه تا بالای نشیمنگاه در بالا ترین حالت : 66 سانتی متر

طول صندلی(از پشت تا جلوی نشیمنگاه) : 65 سانتی متر

عرض صندلی(فاصله دسته ها از نقطه بیرونی) : 65 سانتی متر