صندلی کارمندی و کارشناسی c-809

دسته انتگران
پایه کروم
چرخ ژله ای نشکن
پارچه تنفسی با بهترین کیفیت دوخت

توضیحات

دسته انتگران
پایه کروم
چرخ ژله ای نشکن
پارچه تنفسی با بهترین کیفیت دوخت