صندلی کارمندی و کارشناسی s-800

نوع صندلی : کارشناسی

مکانیزم : اتوبوسی

جنس پایه : فلز

رنگ پایه : کروم

مدت ضمانت : 2 سال

جنس کف: فوم سرد

جنس دسته : چرم

چرخ: ژله ای

مکانیزم دو حالته با ارگونومی استاندارد

ارتفاع پایه تا بالای نشیمنگاه در پایین ترین حالت : 58 سانتی متر

ارتفاع پایه تا بالای نشیمنگاه در بالا ترین حالت : 70 سانتی متر

طول صندلی(از پشت تا جلوی نشیمنگاه) : 73 سانتی متر

عرض صندلی(فاصله دسته ها از نقطه بیرونی) : 69 سانتی متر

توضیحات

نوع صندلی : کارشناسی

مکانیزم : اتوبوسی

جنس پایه : فلز

رنگ پایه : کروم

مدت ضمانت : 2 سال

جنس کف: فوم سرد

جنس دسته : چرم

چرخ: ژله ای

مکانیزم دو حالته با ارگونومی استاندارد

ارتفاع پایه تا بالای نشیمنگاه در پایین ترین حالت : 58 سانتی متر

ارتفاع پایه تا بالای نشیمنگاه در بالا ترین حالت : 70 سانتی متر

طول صندلی(از پشت تا جلوی نشیمنگاه) : 73 سانتی متر

عرض صندلی(فاصله دسته ها از نقطه بیرونی) : 69 سانتی متر