صندلی کارمندی و کارشناسی s-420

نوع صندلی : طبی ( کارمندی – کارشناسی )

مکانیزم : دوحالته با دو دسته

جنس پایه : فلز

رنگ پایه : کروم

جنس کف: فوم گرم

ارتفاع پایه تا بالای نشیمنگاه در پایین ترین حالت : 53 سانتی متر

ارتفاع پایه تا بالای نشیمنگاه در بالا ترین حالت : 65 سانتی متر

طول صندلی(از پشت تا جلوی نشیمنگاه) : 58 سانتی متر

عرض صندلی(فاصله دسته ها از نقطه بیرونی) : 57 سانتی متر

توضیحات

نوع صندلی : طبی ( کارمندی – کارشناسی )

مکانیزم : دوحالته با دو دسته

جنس پایه : فلز

رنگ پایه : کروم

جنس کف: فوم گرم

ارتفاع پایه تا بالای نشیمنگاه در پایین ترین حالت : 53 سانتی متر

ارتفاع پایه تا بالای نشیمنگاه در بالا ترین حالت : 65 سانتی متر

طول صندلی(از پشت تا جلوی نشیمنگاه) : 58 سانتی متر

عرض صندلی(فاصله دسته ها از نقطه بیرونی) : 57 سانتی متر