صندلی کارمندی و کارشناسی s-420

نوع مکانیزم : معمولی
جنس و رنگ پایه : فلز- کروم
جنس کف : پلی اتیلن
جنس رویه : پارچه
نوع اسکلت : چوبی
نوع دسته :سایپایی
نوع چرخ : ساده
نوع جک : جک 12 سانتی متری