صندلی کارمندی و کارشناسی s-340

دسته انتگران
مکانیزم دو حالته
چرخ ژله ای نشکن
چرم پالرما درجه یک با بهترین کیفیت دوخت
24 ماه ضمانت

توضیحات

دسته انتگران
مکانیزم دو حالته
چرخ ژله ای نشکن
چرم پالرما درجه یک با بهترین کیفیت دوخت
24 ماه ضمانت