صندلی کنفرانسیc-801

دسته انتگران
پایه کروم
چرخ ژله ای نشکن
پارچه تنفسی با بهترین کیفیت دوخت

توضیحات

دسته انتگرالc-801
پایه کروم
چرخ ژله ای نشکن
پارچه تنفسی با بهترین کیفیت دوخت