دکور آرایشگاهی

Showing 1–12 of 18 results

نمایش سایدبار
نمایش 9 24 36

دکور آرایشگاه d-90

4,700,000 تومان
مشخصات فنی دکور آرایشگاهی d-90
 • سه کاربره
 • اسکلت : چوب نیوپان
 • روکش : ملامینه
 • ریل 35 سه تکه
 • دستگیره دو پیچ
 • سایز آیینه : 85*100
 • ارتفاع : 180 سانتی متر
 • عمق : 40 سانتی متر
 • طول : 420 سانتی متر
 • رنگ : به سفارش مشتری

دکور آرایشگاه d-79

4,700,000 تومان
مشخصات فنی دکور آرایشگاهی d-79
 • سه کاربره
 • اسکلت : چوب نیوپان
 • روکش : ملامینه
 • ریل 35 سه تکه
 • دستگیره دو پیچ
 • سایز آیینه : 85*100
 • ارتفاع : 180 سانتی متر
 • عمق : 40 سانتی متر
 • طول : 260 سانتی متر
 • رنگ : به سفارش مشتری

دکور آرایشگاه d-86

4,000,000 تومان
مشخصات فنی دکور آرایشگاهی d-86
 • چهار کاربره
 • اسکلت : چوب نیوپان
 • روکش : ملامینه
 • ریل 35 سه تکه
 • دستگیره دو پیچ
 • سایز آیینه : 85*100
 • ارتفاع : 180 سانتی متر
 • عمق : 40 سانتی متر
 • طول : 350 سانتی متر
 • رنگ : به سفارش مشتری

دکور آرایشگاه d-76

3,300,000 تومان
مشخصات فنی دکور آرایشگاهی d-76
 • دو کاربره
 • اسکلت : چوب نیوپان
 • روکش : ملامینه
 • ریل 35 سه تکه
 • دستگیره دو پیچ
 • سایز آیینه : 85*100
 • طول : 320 سانتی متر
 • عرض : 40 سانتی متر
 • ارتفاع : 180 سانتی متر
 • رنگ : به انتخاب مشتری

دکور آرایشگاه d-84

3,200,000 تومان
مشخصات فنی دکور آرایشگاهی d-75
 • دو کاربره
 • اسکلت : چوب نیوپان
 • روکش : ملامینه
 • ریل 35 سه تکه
 • دستگیره دو پیچ
 • سایز آیینه : 85*100
 • ارتفاع : 180 سانتی متر
 • عمق : 40 سانتی متر
 • طول : 270 سانتی متر
 • رنگ : به سفارش مشتری

دکور آرایشگاه d-85

2,900,000 تومان
مشخصات فنی دکور آرایشگاهی d-85
 • دو کاربره
 • اسکلت : چوب نیوپان
 • روکش : ملامینه
 • ریل 35 سه تکه
 • دستگیره دو پیچ
 • سایز آیینه : 85*100
 • ارتفاع : 180 سانتی متر
 • عمق : 40 سانتی متر
 • طول : 270 سانتی متر
 • رنگ : به سفارش مشتری

دکور آرایشگاه d-78

2,100,000 تومان
مشخصات فنی دکور آرایشگاهی d-75
 • دو کاربره
 • اسکلت : چوب نیوپان
 • روکش : ملامینه
 • ریل 35 سه تکه
 • دستگیره دو پیچ
 • سایز آیینه : 85*100
 • ارتفاع : 180 سانتی متر
 • عمق : 40 سانتی متر
 • طول : 260 سانتی متر
 • رنگ : به سفارش مشتری

دکور آرایشگاه d-75

2,100,000 تومان
مشخصات فنی دکور آرایشگاهی d-75
 • دو کاربره
 • اسکلت : چوب نیوپان
 • روکش : ملامینه
 • ریل 35 سه تکه
 • دستگیره دو پیچ
 • سایز آیینه : 85*100
 • ارتفاع : 180 سانتی متر
 • عمق : 40 سانتی متر
 • طول : 260 سانتی متر
 • رنگ : به سفارش مشتری

دکور آرایشگاه d-89

1,800,000 تومان
مشخصات فنی دکور آرایشگاهی d-89
 • تک کاربره
 • اسکلت : چوب نیوپان
 • روکش : ملامینه
 • ریل 35 سه تکه
 • دستگیره دو پیچ
 • سایز آیینه : 80*200
 • ارتفاع : 180 سانتی متر
 • عمق : 40 سانتی متر
 • طول : 100 سانتی متر
 • رنگ : به سفارش مشتری

دکور آرایشگاه d-80

1,700,000 تومان
مشخصات فنی دکور آرایشگاهی d-80
 • تک کاربره
 • اسکلت : چوب نیوپان
 • روکش : ملامینه
 • ریل 35 سه تکه
 • دستگیره دو پیچ
 • سایز آیینه : 85*100
 • ارتفاع : 180 سانتی متر
 • عمق : 40 سانتی متر
 • طول : 180 سانتی متر
 • رنگ : به سفارش مشتری