دکور آرایشگاهی

Showing 1–12 of 18 results

نمایش سایدبار
نمایش 9 24 36

دکور آرایشگاه d-85

مشخصات فنی دکور آرایشگاهی d-85
 • دو کاربره
 • اسکلت : چوب نیوپان
 • روکش : ملامینه
 • ریل 35 سه تکه
 • دستگیره دو پیچ
 • سایز آیینه : 85*100
 • ارتفاع : 180 سانتی متر
 • عمق : 40 سانتی متر
 • طول : 270 سانتی متر
 • رنگ : به سفارش مشتری

دکور آرایشگاه d-90

مشخصات فنی دکور آرایشگاهی d-90
 • سه کاربره
 • اسکلت : چوب نیوپان
 • روکش : ملامینه
 • ریل 35 سه تکه
 • دستگیره دو پیچ
 • سایز آیینه : 85*100
 • ارتفاع : 180 سانتی متر
 • عمق : 40 سانتی متر
 • طول : 420 سانتی متر
 • رنگ : به سفارش مشتری

دکور آرایشگاه d-89

مشخصات فنی دکور آرایشگاهی d-89
 • تک کاربره
 • اسکلت : چوب نیوپان
 • روکش : ملامینه
 • ریل 35 سه تکه
 • دستگیره دو پیچ
 • سایز آیینه : 80*200
 • ارتفاع : 180 سانتی متر
 • عمق : 40 سانتی متر
 • طول : 100 سانتی متر
 • رنگ : به سفارش مشتری

دکور آرایشگاه d-87

مشخصات فنی دکور آرایشگاهی d-87
 • تک کاربره
 • اسکلت : چوب نیوپان
 • روکش : ملامینه
 • ریل 35 سه تکه
 • دستگیره دو پیچ
 • سایز آیینه : 80*200
 • ارتفاع : 180 سانتی متر
 • عمق : 40 سانتی متر
 • طول : 80 سانتی متر
 • رنگ : به سفارش مشتری

دکور آرایشگاه d-86

مشخصات فنی دکور آرایشگاهی d-86
 • چهار کاربره
 • اسکلت : چوب نیوپان
 • روکش : ملامینه
 • ریل 35 سه تکه
 • دستگیره دو پیچ
 • سایز آیینه : 85*100
 • ارتفاع : 180 سانتی متر
 • عمق : 40 سانتی متر
 • طول : 350 سانتی متر
 • رنگ : به سفارش مشتری

دکور آرایشگاه d-84

مشخصات فنی دکور آرایشگاهی d-75
 • دو کاربره
 • اسکلت : چوب نیوپان
 • روکش : ملامینه
 • ریل 35 سه تکه
 • دستگیره دو پیچ
 • سایز آیینه : 85*100
 • ارتفاع : 180 سانتی متر
 • عمق : 40 سانتی متر
 • طول : 270 سانتی متر
 • رنگ : به سفارش مشتری