نمایش دادن همه 9 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 9 24 36

میز کانتر مدل CO-002

مشخصات فنی میز کانتر

 • نوع جنس:ملامین
 • نوع اسکلت:چوبی
 • ابعاد(سانتیمتر)
 • طول کانتر
 • عرض:
 • طول ال:
 • ارتفاع:
 • با توجه به نیاز خریدار و محدودیت های مکانی ابعاد قابل تغییر است، بدیهی است با تغییر ابعاد و جنس متریال قیمت افزایش یا کاهش پیدا میکند.

میز کانتر مدل CO-003

مشخصات فنی میز کانتر

 • نوع جنس:ملامین
 • نوع اسکلت:چوبی
 • ابعاد(سانتیمتر)
 • طول کانتر
 • عرض:
 • طول ال:ارتفاع:
 • با توجه به نیاز خریدار و محدودیت های مکانی ابعاد قابل تغییر است، بدیهی است با تغییر ابعاد و جنس متریال قیمت افزایش یا کاهش پیدا میکند.

میز کانتر مدل CO-004

مشخصات فنی میز کانتر

 • نوع جنس:ملامین
 • نوع اسکلت:چوبی
 • ابعاد(سانتیمتر)
 • طول کانتر 210
 • عرض: 70
 • طول ال:170
 • ارتفاع:80
 • با توجه به نیاز خریدار و محدودیت های مکانی ابعاد قابل تغییر است، بدیهی است با تغییر ابعاد و جنس متریال قیمت افزایش یا کاهش پیدا میکند.

میز کانتر مدل CO-005

مشخصات فنی میز کانتر

 • نوع جنس:ملامین
 • نوع اسکلت:چوبی
 • ابعاد(سانتیمتر)
 • طول کانتر
 • عرض:
 • طول ال:
 • ارتفاع:
 • با توجه به نیاز خریدار و محدودیت های مکانی ابعاد قابل تغییر است، بدیهی است با تغییر ابعاد و جنس متریال قیمت افزایش یا کاهش پیدا میکند.

میز کانتر مدل CO-006

مشخصات فنی میز کانتر

 • نوع جنس:ملامین
 • نوع اسکلت:چوبی
 • ابعاد(سانتیمتر)
 • طول کانتر 210
 • عرض: 70
 • طول ال:170
 • ارتفاع:80
 • با توجه به نیاز خریدار و محدودیت های مکانی ابعاد قابل تغییر است، بدیهی است با تغییر ابعاد و جنس متریال قیمت افزایش یا کاهش پیدا میکند.

میز کانتر مدل CO-007

مشخصات فنی میز کانتر

 • نوع جنس:ملامین
 • نوع اسکلت:چوبی
 • ابعاد(سانتیمتر)
 • طول کانتر 210
 • عرض: 70
 • طول ال:170
 • ارتفاع:80
 • با توجه به نیاز خریدار و محدودیت های مکانی ابعاد قابل تغییر است، بدیهی است با تغییر ابعاد و جنس متریال قیمت افزایش یا کاهش پیدا میکند.

میز کانتر مدل CO-008

مشخصات فنی میز کانتر

 • نوع جنس:ملامین
 • نوع اسکلت:چوبی
 • ابعاد(سانتیمتر)
 • طول کانتر 210
 • عرض: 70
 • طول ال:170
 • ارتفاع:80
 • با توجه به نیاز خریدار و محدودیت های مکانی ابعاد قابل تغییر است، بدیهی است با تغییر ابعاد و جنس متریال قیمت افزایش یا کاهش پیدا میکند.

میز کانتر مدل CO-009

مشخصات فنی میز کانتر

 • نوع جنس:ملامین
 • نوع اسکلت:چوبی
 • ابعاد(سانتیمتر)
 • طول کانتر
 • عرض:
 • طول ال:
 • ارتفاع:
 • با توجه به نیاز خریدار و محدودیت های مکانی ابعاد قابل تغییر است، بدیهی است با تغییر ابعاد و جنس متریال قیمت افزایش یا کاهش پیدا میکند.

میز کانتر مدل CO-010

مشخصات فنی میز کانتر

 • نوع جنس:ملامین
 • نوع اسکلت:چوبی
 • ابعاد(سانتیمتر)
 • طول کانتر 210
 • عرض: 70
 • طول ال:170
 • ارتفاع:80
 • با توجه به نیاز خریدار و محدودیت های مکانی ابعاد قابل تغییر است، بدیهی است با تغییر ابعاد و جنس متریال قیمت افزایش یا کاهش پیدا میکند.