کتابخانه K-15

945,000 تومان

مشخصات فنی کتابخانه K-15

 • جنس: ملامین
 • رنگبندی: ونگه-ویکتوریا
 • نوع اسکلت : چوبی
 • نوع پایه : ثابت
 • تعداد طبقات : 5

کتابخانه G-186gh

1,100,000 تومان

مشخصات فنی کتابخانه 180-G

 • جنس: ملامین
 • رنگبندی: ونگه-ویکتوریا
 • نوع اسکلت : چوبی
 • شیشه دار

کتابخانه K-190-T

625,000 تومان

مشخصات فنی کتابخانه K-190-T

 • جنس: ملامین
 • رنگبندی: ونگه-ویکتوریا
 • نوع اسکلت : چوبی

کتابخانه K-1904sh

1,230,000 تومان

مشخصات فنی کتابخانه K-1904

 • جنس: ملامین
 • رنگبندی: ونگه-ویکتوریا
 • نوع اسکلت : چوبی
 • نوع پایه: ثابت
 • طبقات شیشه دار

کتابخانه k180t

625,000 تومان

مشخصات فنی کتابخانه 180 طبقاتی

 • جنس: ملامین
 • رنگبندی: ونگه-ویکتوریا
 • نوع اسکلت : چوبی
 • نوع پایه: ثابت

کتابخانه k184sh

840,000 تومان

مشخصات فنی کتابخانه 180 شیشه خور

 • جنس: ملامین
 • رنگبندی: ونگه-ویکتوریا
 • نوع اسکلت : چوبی
 • نوع پایه: ثابت
 • شیشه دار