میز کارشناسی 103

1,035,000 تومان

مشخصات فنی میز کارشناسی 103

 • جنس: ملامین
 • نوع اسکلت:چوبی
 • سایز صفحه : 70*180
 • کشو و کمد و ال:3 کشو

میز کارمندی mk-009

590,000 تومان

مشخصات فنی میز کارمندی 009

 • نوع جنس : ملامین-فلز
 • رنگبندی : ونگه
 • نوع اسکلت : فلز
 • سایز صفحه : 60*120
 • کشو و کمد و ال : 4 کشو
 • ابعاد pvc : 2میل

میز کارمندی mk-150

715,000 تومان

مشخصات فنی میز کارمندی mk-150

 • نوع جنس:ملامین
 • رنگبندی:ونگه -ویکتوریا
 • نوع اسکلت:چوبی
 • سایز صفحه : 70*160
 • کشو و کمد و ال:3کشو
 • ابعاد pvc:2میل و 1 میل

میز کارمندی mk-160

595,000 تومان

مشخصات فنی میز کارمندی m-160

 • نوع جنس:ملامین
 • رنگبندی:ونگه -ویکتوریا
 • نوع اسکلت:چوبی
 • سایز صفحه : 65*160
 • کشو و کمد و ال:4 کشو
 • ابعاد pvc:2میل و 1 میل
 • نوع پایه :ریگلاژی

میز کارمندی mk-160

740,000 تومان

مشخصات فنی میز کارمندی mk-160

 • نوع جنس:ملامین
 • رنگبندی:ونگه -ویکتوریا
 • نوع اسکلت:چوبی
 • سایز صفحه : 70*160
 • کشو و کمد و ال:1 کشو 1کمد
 • ابعاد pvc : 2میل و 1 میل

میز کارمندی Mk-238

850,000 تومان
موجود در رنگ های ونگه و ویکتوریا

میز کارمندی تک حجم mk-120

435,000 تومان

مشخصات فنی میز کارمندی m-160

 • نوع جنس:ملامین
 • رنگبندی:ونگه -ویکتوریا
 • نوع اسکلت:چوبی
 • سایز صفحه : 65*120
 • کشو و کمد و ال:4 کشو
 • ابعاد pvc:2میل و 1 میل
 • نوع پایه :ریگلاژی