مجموعه تولیدی مدیران صنعت در نظر دارد در جهت ارتقای سطح کیفی تجهیزات آموزشی مدارس کل کشور به مدارسی که تا پایان شهریور با این مجموعه قراداد ببندند تخفیف ویژه ای اعطا کند .

مدارس